Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
  • Dobrze zaprojektowana szkoła
  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Klub Szkół UNICEF

Motto szkoły:

"Pracuj nad sobą, doskonal swoją samoświadomość,

korzystaj ze swoich doświadczeń

- a na pewno osiągniesz sukces.


Pomoc materialna

Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z formami pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomocy socjalnej na terenie Gminy Nieporęt udziela
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Plac Wolności 2A
05-126 Nieporęt
tel. 22 490 43 41 lub 44
e-mail: gopsnieporet@wp.pl

Godziny otwarcia:
Pn: 8.00 - 16.00
Wt: 8.00 - 16.00
Śr: dzień pracy wewnętrznej
Cz: 8.00 - 16.00
Pt: 8.00 - 16.00

Formy pomocy materialnej dla uczniów:

Stypendium szkolne

O stypendium szkolne mogą ubiegać się m.in. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej do 15 września każdego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Obiady szkolne

Pomoc w formie posiłków może być udzielona uczniowi w ramach programu Posiłek w szkole i w domu lub poza programem - ze środków własnych gminy. Decyzję o przyznaniu obiadów szkolnych wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej, po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej ucznia.
https://liblink.pl/iXbLpnRWhH

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej ośrodka
https://liblink.pl/pz11lZbFLL


Proszę o informowanie wychowawców lub pedagoga szkolnego o trudnej sytuacji rodziny. W miarę możliwości postaramy się pomóc.

Pozdrawiam
Joanna Kossowska - pedagog szkolny

Rejestr zmian

Wytworzył:Joanna Kossowska, data: 06.12.2011 r., godz. 00.00
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 06.12.2011 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 04.09.2020 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2020 r., godz. 14.58Iwona KopkaEdycja strony
04.09.2020 r., godz. 14.56Iwona KopkaEdycja strony
07.09.2012 r., godz. 15.52Iwona KopkaEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 10.31Iwona KopkaEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 10.22Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; sekretariat@spn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.