Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
 • Dobrze zaprojektowana szkoła
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Klub Szkół UNICEF

Motto szkoły:

"Pracuj nad sobą, doskonal swoją samoświadomość,

korzystaj ze swoich doświadczeń

- a na pewno osiągniesz sukces.


Deklaracja dostępności

Szkoły Podstawowej w Nieporęcie ul. Dworcowa 9 05-126 Nieporęt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieporęcie. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne
 • brak menu dla osób niepełnosprawnych


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieporęcie Edyta Kuś

 • Adres: Siedziba Szkoły Podstawowej w Nieporęcie im. Bronisława Tokaja

  ul. Dworcowa 9

  05-126 Nieporęt

 • E-mail: dyrektor@spn.nieporet.pl

 • Telefon: 227748366


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Szkoła posiada trzy wejścia od ulicy Dworcowej: główne przy hali sportowej z podjazdem przystosowany dla osób niepełnosprawnych, drugie - przy tablicy upamiętniającej patrona szkoły, wejście posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych – otwierane okazjonalnie, trzecie wejście do oddziałów przedszkolnych - od ulicy Dworcowej wiedzie chodnikiem, wzdłuż budynku, prowadzącym na plac zabaw. Do wszystkich wejść prowadzą stopnie. Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro, nie jest wyposażony w windy. W szkole są dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: jedna w kompleksie przy hali sportowej, druga w głównym korytarzu. Budynek nie ma pętli indukcyjnych. Do szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem szkoły wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 14.09.2020 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 14.09.2020 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2020 r., godz. 13.47Iwona KopkaEdycja strony
14.09.2020 r., godz. 13.44Iwona KopkaEdycja strony
14.09.2020 r., godz. 13.43Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; sekretariat@spn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.